Website dự án Dragon Pearl
Khu đô thị hỗn hợp cao - thấp tầng quy mô 48ha được quy hoạch bài bản, mang hơi thở hiện đại mới mẻ, năng động tại xã Đức Hòa Đông, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An. Dự án có quy mô và tiềm năng phát triển bậc nhất khu đô thị vệ tinh phía Tây Sài Gòn.
Mục tiêu:
Giải pháp:
Kênh truyền thông:
Website The Eco Tropicana Garden Landing page Phúc An Asuka Landing page Phúc An Ashita Landing page SummerLand Website Hải Phát Land Sài Gòn Khu đô thị Bella Vista

Thực hiện những giải pháp tổng thể để đáp ứng chiến lược tiếp thị tổng hợp tại Việt Nam.